Vilket är bästa prepper sidan?

Hur blir man då en prepper?
Det finns många olika sorters preppare där samtliga har sina egna tankar ifall vad de förbereder sig för.
Därför finns det lika flera skilda sätt att ”bli” en preppare.

Vissa kanske endast vill klara sig genom ett längre strömavbrott medan andra förbereder sin familj att hantera en kärnvapenattack från okänd makt.

Det de flesta kriser och katastrofer har gemensamt är att man behöver föda, vatten, värme och något sätt att kommunicera (eller åtminstone erhålla information på).

I Sverige idag så räknar myndigheterna med att du som frisk individ ska kunna klara dig i 72 timmar utan undsättning från utomstående.
Detta för att de som verkligen behöver hjälpen så som äldre och sjuka först ska kunna erhålla ta del av den hjälp som samhället kan ge.

Samtidigt så finns det INGEN read more försäkran att man kommer erhålla hjälp efter 72 timmar av någon myndighet.

Se Således till att ni har det ni behöver i familjen hemma utan att behöva lämna hemmet.

Det ni alltid bör se till är att ha några dagars förbrukning av hemma är vatten, föda, medicin, något att värma er med ifall det är kallt och något sätt att få information av omvärlden på t.ex. en batteridriven FM radio.

Genom att läsa denna blogg får du en förträfflig start även ifall du är nybörjare på prepping!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Vilket är bästa prepper sidan?”

Leave a Reply

Gravatar